WŁADZE OSPZPiSR

KADENCJA 2023 – 2026

ZARZĄD

Zenon Małkowski

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Krempeć

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiesław Golański

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Witkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Grabowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Wiche

CZŁONEK ZARZĄDU

Marina Zharkov

CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA

Grzegorz Wasielewski

PRZEWODNICZĄCY

Wojciech Szaciłowski

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Jazowy

SEKRETARZ

Marian Popinigis

CZŁONEK KOMISJI

Grzegorz Wojtkowiak

CZŁONEK KOMISJI

KOMISJA SPRZĘT RATOWNICZY, OCHRONY OSOBISTE I INDYWIDUALNE

Tomasz Spólnicki

PRZEWODNICZĄCY

Ewa Zielińska

Krzysztof Jazowy

Krzysztof Krzyczmonik

Kamil Górecki

KOMISJA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Grzegorz Wasielewski

PRZEWODNICZĄCY

Wacław Kozubal

WICEPRZEWODNICZĄCY

Bogdan Krzyścik

Robert Pestka

Przemysław Grabowski

Marina Zharkov

Marian Popinigis

Tomasz Fugas

Norbert Bartkowiak

KOMISJA BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Dariusz Potrzebski

PRZEWODNICZĄCY

Grzegorz Tkaczyk

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Bagiński

SEKRETARZ KOMISJI

Fernando Sanchez Soldevilla

reprezentuje Jarosław Snieć

Andrzej Kielar

reprezentuje Monika Hyjek

Mariusz Krajewski

Zenon Małkowski

Zbigniew Męcik

Leszek Witkowski

Rafał Stanuch

Wojciech Szaciłowski

Grzegorz Wojtkowiak

Rafał Gładyś

Krzysztof Krempeć

Tadeusz Zmyślony

Magdalena Sobczyk

KOMISJA INNOWACYJNE SYSTEMY, PRODUKTY I USŁUGI W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

Marek Siara

PRZEWODNICZĄCY

Jarosław Wiche

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Krempeć

Wojciech Szaciłowski

Przemysław Grabowski

Zenon Małkowski

Zbigniew Męcik

Monika Hyjek

Marian Popinigis

Rafał Ganczarczyk

Grzegorz Wasielewski