WŁADZE OSPZPiSR

KADENCJA 2015 – 2019

ZARZĄD

Piotr Grabowski

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Golański

WICEPREZES ZARZĄDU

Zenon Małkowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Marian Popinigis

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Radecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Bronisław Skaźnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Zagraba

CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA

Wolny Antoni

PRZEWODNICZĄCY

Marina Zharkov

Jolanta Sęk

Zbigniew Męcik

Krzysztof Bagiński

KOMISJA SPRZĘT RATOWNICZY, OCHRONY OSOBISTE I INDYWIDUALNE

Jolanta Sęk

PRZEWODNICZĄCA

Dorota Zagraba

Krzysztof Jazowy

Krzysztof Krzyczmonik

Kamil Górecki

Grzegorz Łukawski

Bronisław Skaźnik

KOMISJA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Bronisław Skaźnik

PRZEWODNICZĄCY

Marina Zharkov

WICEPRZEWODNICZĄCA

Norbert Bartkowiak

Dariusz Cygankiewicz

Dariusz Nagański

Piotr Grabowski

Aleksandra Kisły

reprezentuje Roman Kredek

Marian Popinigis

reprezentuje Roman Kredek

Jerzy Stupnicki

Grzegorz Wasielewski

Antoni Wolny

KOMISJA BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Leszek Witkowski

PRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Bagiński

WICEPRZEWODNICZĄCY

Jarosław Bobrek

Fernando Sanchez Soldevilla

reprezentuje Zuzanna Czerniakowska

Andrzej Kielar

reprezentuje Maria Dreger

Aleksandra Kisły

reprezentuje Roman Kredek

Mariusz Krajewski

Zenon Małkowski

Zbigniew Męcik

Andrzej Radecki

Rafał Stanuch

Jerzy Stupnicki

Grzegorz Wojtkowiak

Leszek Zawadzki

Bartosz Kaczorowski