WŁADZE OSPZPiSR

KADENCJA 2019 – 2023

ZARZĄD

Zenon Małkowski

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Golański

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Grabowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Krempeć

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Radecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Wiche

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Zagraba

CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA

Marina Zharkov

PRZEWODNICZĄCA

Krzysztof Jazowy

Sekretarz

Tomasz Bujak

Zbigniew Męcik

Leszek Zawadzki

KOMISJA SPRZĘT RATOWNICZY, OCHRONY OSOBISTE I INDYWIDUALNE

Jolanta Sęk

PRZEWODNICZĄCA

Dorota Zagraba

Krzysztof Jazowy

Krzysztof Krzyczmonik

Kamil Górecki

Grzegorz Łukawski

Bronisław Skaźnik

KOMISJA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Bronisław Skaźnik

PRZEWODNICZĄCY

Marina Zharkov

WICEPRZEWODNICZĄCA

Norbert Bartkowiak

Dariusz Cygankiewicz

Dariusz Nagański

Piotr Grabowski

Aleksandra Kisły

reprezentuje Roman Kredek

Marian Popinigis

reprezentuje Roman Kredek

Jerzy Stupnicki

Grzegorz Wasielewski

Antoni Wolny

KOMISJA BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Leszek Witkowski

PRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Bagiński

WICEPRZEWODNICZĄCY

Jarosław Bobrek

Fernando Sanchez Soldevilla

reprezentuje Zuzanna Czerniakowska

Andrzej Kielar

reprezentuje Maria Dreger

Aleksandra Kisły

reprezentuje Roman Kredek

Mariusz Krajewski

Zenon Małkowski

Zbigniew Męcik

Andrzej Radecki

Rafał Stanuch

Jerzy Stupnicki

Grzegorz Wojtkowiak

Leszek Zawadzki

Bartosz Kaczorowski