WŁADZE OSPZPiSR

KADENCJA 2019 – 2023

ZARZĄD

Zenon Małkowski

PREZES ZARZĄDU

Piotr Grabowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiesław Golański

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Krempeć

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Radecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Wiche

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Zagraba

CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA

Marina Zharkov

PRZEWODNICZĄCA

Krzysztof Jazowy

Sekretarz

Tomasz Bujak

Zbigniew Męcik

Leszek Zawadzki

KOMISJA SPRZĘT RATOWNICZY, OCHRONY OSOBISTE I INDYWIDUALNE

Tomasz Spólnicki

PRZEWODNICZĄCY

Dorota Zagraba

Krzysztof Jazowy

Krzysztof Krzyczmonik

Kamil Górecki

Jerzy Stupnicki

Jolanta Sęk

KOMISJA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Norbert Bartkowiak

PRZEWODNICZĄCY

Wacław Kozubal

WICEPRZEWODNICZĄCA

Bronisław Skaźnik

Dariusz Cygankiewicz

Dariusz Nagański

Piotr Grabowski

Marina Zharkov

Marian Popinigis

reprezentuje Roman Kredek

Zbigniew Czarnota

Grzegorz Wasielewski

Jarosław Wiche

KOMISJA BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Leszek Witkowski

PRZEWODNICZĄCY

Wojciech Szaciłowski

Jarosław Bobrek

Fernando Sanchez Soldevilla

reprezentuje Jarosław Snieć

Andrzej Kielar

reprezentuje Maria Dreger

Mariusz Krajewski

Zenon Małkowski

reprezentuje Roman Kredek

Zbigniew Męcik

Andrzej Radecki

Rafał Stanuch

Jerzy Stupnicki

Grzegorz Wojtkowiak

Leszek Zawadzki

Bartosz Kaczorowski

reprezentuje Wojciech Szaciłowski

Krzysztof Krempeć

Sławomir Więsyk

reprezentuje Konrad Szwarc

Tadeusz Zmyślony

Władysław Gierej

KOMISJA INNOWACYJNE SYSTEMY, PRODUKTY I USŁUGI W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

Jarosław Wiche

PRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Krempeć

Dariusz Cygankiewicz

Bartosz Kaczorowski

reprezentuje Wojciech Szaciłowski

Przemysław Grabowski

Zenon Małkowski

Zbigniew Męcik

Jacek Podyma

Marian Popinigis

Piotr Chojnicki

Grzegorz Wasielewski