O NAS

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego jest organizacją osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzętu pożarniczego, ochronnego, ratowniczego. Osoby prawne prowadzące taką działalność mogą być członkami wspierającymi. Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-zawodową działającą w zakresie rozwoju i upowszechniania ochrony przeciwpożarowej w oparciu o swój statut.

Do celów działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Pożarniczego należą między innymi: działanie na rzecz rozwoju promocji i wspierania firm polskich produkujących na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa pracy, upowszechnienie ochrony przeciwpożarowej w społeczeństwie, prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska, przeciwdziałanie niezdrowej konkurencji oraz monopolizacji w działalności gospodarczej z zakresu celów Stowarzyszenia, organizowanie i opiniowanie prac z zakresu normalizacji, unifikacji i typizacji produkcji jak również propagowanie i organizowanie współpracy z firmami i organizacjami zagranicznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Powołanie Stowarzyszenia

Formalnie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego zostało zarejestrowane w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 29 grudnia 1995 roku, ale pierwszy pomysł na stworzenie organizacji zrzeszającej producentów sprzętu pożarniczego został zgłoszony kilka miesięcy wcześniej przez grupę pięciu osób: Walczaka – przedstawiciela „Progaz” w Łodzi, Mariana Zawadę – przedstawiciela GZWM w Grodkowie, Antoniego Wolnego – Prezesa KZWM w Katowicach, Świątka – przedstawiciela „Faser” w Tarnowskich Górach i Piotra Prawdzika – Dyrektora PH-T „Supon” w Białymstoku. 4 października 1994 roku przedstawiono projekt statutu Klubu Producentów Sprzętu Pożarniczego i Ratowniczego.

Pierwsze zebranie członków Klubu odbyło się w dniu 16 lutego 1995 roku. Dyskutowano na nim między innymi o projekcie statutu Klubu Producentów Sprzętu Pożarniczego i Ratowniczego, sposobie i zakresie działalności, planie pracy, zasadach finansowania oraz wyborze władz Klubu. Podczas kolejnego posiedzenia Klubu w Szkole Aspirantów Pożarnictwa PSP w Krakowie w dniu 20 marca 1995 roku postanowiono zmienić nazwę stowarzyszenia. Przyjęto nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Przeciwpożarowego i Ochronnego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele 23 firm działających w zakresie produkcji, handlu i usług związanych z ochrona przeciwpożarową i sprzętem ratowniczym. 29 czerwca 1995 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego. Przyjęto ostateczną wersję statutu Stowarzyszenia, Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną, ustalono miejsce siedziby Stowarzyszenia oraz dokonano ustaleń w sprawie reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego formalnie zostało zarejestrowane w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 29 grudnia 1995 roku i postanowieniem sygn. Akt VII NS REJ ST 935/95 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.

OSPZPISR