JAK PRZYSTĄPIĆ?

Szanowni Państwo,

jeżeli trafiliście na stronę naszego Stowarzyszenia oznacza to, że nie jest Wam obojętny rozwój i propagowanie ochrony przeciwpożarowej – zatem zapraszamy do udziału i pracy w OSPZPiSR.

Członkowie naszego Stowarzyszenia to nie tylko firmy i prezesi, ale przede wszystkim ludzie, którym zależy, aby obowiązujące akty prawne były odpowiedzią na problemy i zagrożenia występujące w realnym życiu.

Wśród Członków Założycieli OSPZPiSR nie zabrakło przedstawicieli jednych z największych firm branży ppoż. tj. KZWM Ogniochron S.A., BP Techem S.A., Andropol S.A., König Sthal Sp. z o.o. czy MERCOR S.A. – obecnie Stowarzyszenie liczy 41 Członków Zwyczajnych oraz 39 Członków Wspierających.

Będąc „jednym z nas” uczynisz swą markę bardziej rozpoznawalną, uwiarygodnisz swoją aktywność oraz wyroby, ponieważ jednym z warunków przystąpienia jest uczciwość  i wysoki poziom oferowanych usług i towarów.

W załączeniu poniżej przedstawiamy dokumenty, które przybliżą warunki umożliwiające formalnie stać się Członkiem Stowarzyszenia.

W sytuacji pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zarząd OSPZPiSR