HISTORIA

 • 29 grudnia 1995 r. – rejestracja Stowarzyszenia

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego formalnie zostało zarejestrowane w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 29 grudnia 1995 roku i postanowieniem sygn. Akt VII NS REJ ST 935/95 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.
 • 29 czerwca 1995 r. – posiedzenie Komitetu Założycielskiego

  29 czerwca 1995 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego. Przyjęto ostateczną wersję statutu Stowarzyszenia, Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną, ustalono miejsce siedziby Stowarzyszenia oraz dokonano ustaleń w sprawie reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • 20 marca 1995 r. – posiedzenie w SAP PSP w Krakowie

  Podczas kolejnego posiedzenia Klubu w Szkole Aspirantów Pożarnictwa PSP w Krakowie w dniu 20 marca 1995 roku postanowiono zmienić nazwę stowarzyszenia. Przyjęto nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Przeciwpożarowego i Ochronnego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele 23 firm działających w zakresie produkcji, handlu i usług związanych z ochrona przeciwpożarową i sprzętem ratowniczym.
 • 16 lutego 1995 r. – pierwsze zebranie Członków

  Pierwsze zebranie członków Klubu odbyło się w dniu 16 lutego 1995 roku. Dyskutowano na nim między innymi o projekcie statutu Klubu Producentów Sprzętu Pożarniczego i Ratowniczego, sposobie i zakresie działalności, planie pracy, zasadach finansowania oraz wyborze władz Klubu.
 • 4 października 1994 r. – pierwszy projekt Statutu Stowarzyszenia

  Formalnie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego zostało zarejestrowane w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 29 grudnia 1995 roku, ale pierwszy pomysł na stworzenie organizacji zrzeszającej producentów sprzętu pożarniczego został zgłoszony kilka miesięcy wcześniej przez grupę pięciu osób: Walczaka – przedstawiciela „Progaz” w Łodzi, Mariana Zawadę – przedstawiciela GZWM w Grodkowie, Antoniego Wolnego – Prezesa KZWM w Katowicach, Świątka – przedstawiciela „Faser” w Tarnowskich Górach i Piota Prawdzika – Dyrektora PH-T „Supon” w Białymstoku. 4 października 1994 roku przedstawiono projekt statutu Klubu Producentów Sprzętu Pożarniczego i Ratowniczego.