Szanowni Państwo

informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym wydanym na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji, Prezes Zarządu OSPZPiSR Pan dr inż. Zenon Małkowski został wybrany na członka Rady Normalizacyjnej przy PKN VI kadencji.