Szanowni Państwo.

Z wielką przyjemnością informujemy ze nasze Stowarzyszenie stało się współorganizatorem konferencji naukowej organizowanej przez CNBOP-PIB w dniu 12 października 2023 r.

Konferencja zajmowała się bardzo aktualnymi tematami dotyczącymi: Bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, punktów i stacji ładowania oraz rozwiązań inteligentnego domu. Poniżej przedstawiamy link

https://www.cnbop.pl/pl/o-centrum/aktualnosci-glowne/i-konferencja-naukowa-cnbop-pib-pt-bezpieczestwo-poarowe-instalacji-fotowoltaicznych-magazynw-energii-pojazdw-elektrycznych-ich-punktw-i-stacji-adowania-rozwiza-inteligentnego-domu-komunikat-nr-4_15782

W konferencji jako uczestnicy Panelu wystąpili przedstawiciele OSPZPiSR: Jarosław Wiche i Przemysław Grabowski.

W panelu dotyczącym: Nowe technologie – instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, stacje ładowania i pojazdy elektryczne – dziś i jutro, perspektywy i zagrożenia na pytanie zadane przez moderatora: st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB.

Jakie rozwiązania, potrzeby i wyzwania w tym zakresie dostrzegają producenci technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych?  odpowiedzi udzielił Członek Zarządu  OSPZPiSR Jarosław Wiche informując, że producenci maja gotowe rozwiązania począwszy do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych umożliwiających podniesienie odporności ogniowej przegród budowlanych lub wydzielenia elementów o zwiększonym ryzyku pożaru w pomieszczeniach np. drzwiami przeciwpożarowymi, oraz mają dostępną całą paletę rozwiązań czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych począwszy od systemów wykrywania pożaru, poprzez systemy alarmowania, powiadamiania o zagrożeniu oraz  na systemach gaśniczych kończąc. Problemem decydującym jest brak wytycznych branżowych, oraz niedostosowane prawodawstwo w zakresie zakresu stosowania tych metod, urządzeń i rozwiązań przy nowych zagrożeniach związanych z wprowadzaniem na  dużą skali rozwiązań opartych o instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz szeroko rozumianą elektromobilność.

Dodatkowo przedstawiciel OSPZPiSR Przemysław Grabowski w panelu:

Nowoczesne techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprzęt i wyposażenie straży pożarnej dedykowane ochronie przeciwpożarowej i prowadzeniu działań ratowniczych omawiał takie zagadnienia jak: problematyka gaszenia magazynów energii poprzez zastosowanie: detekcji gazów np. wodoru oraz gaszenie gazami obojętnymi np. azot, argon. Omawiał skuteczność wody jako środka gaśniczego oraz skuteczność detekcji, uziemienia wykrywania korozji, zastosowania podczerwieni do wykrywania zarzewi pożaru itd.

W ocenie uczestników konferencja była bardzo owocna i zgromadziła wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki i ochrony przeciwpożarowej. Zachęcamy do zapoznania się z relacją, raportem i wnioskami z konferencji, które są do pobrania tutaj:

https://www.cnbop.pl/pl/konferencje-bnt