SITP Oddział Dolnośląski 28 luty 2023 r. Wrocław Seminarium szkoleniowe p.t. Bezpieczeństwo pożarowe hali PM z częścią biurowo-socjalną.Studium przypadku