XXV WALNE ZEBRANIE

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego realizując zapisy Statutu, patrz: § 24 pkt. 2 Uchwałą Nr 1/05/2020 z dnia 18 maja 2020 r. zwołał na 25 września 2020 r. XXV Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSPZPiSR.

Walne Zebranie odbędzie się w Hotelu Vienna House Mokotow Warsaw.